All contents

ได้สนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายผู้ใช้น้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ในรูปแบบ CSR เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สู่การบริการงานของกรรมการอย่างเป็นเอกภาพ

Thai CBG ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร ชนิดพืช “กัญชา” รหัสรับรอง กษ 03-3502-57-527-000023 จากกรมวิชาการเกษตร

ผู้บริหาร Thai CBG รุ่นใหม่ วิเคราะห์ทิศทางสถานการณ์กัญชาในประเทศไทย ต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล ทั้งขั้นตอนการปลูก การแปรรูป และการทำผลิตภัณฑ์ และให้สอดคล้องกับการออกกฎระเบียบควบคุมการใช้ประโยชน์

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคนิคการปลูกกัญชง และ กัญชา ที่มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกับบริษัท ไทย ซีบีจี ศึกษาโรคและแมลงกัญชา ระหว่างการปลูกในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต โดยกำหนดเสร็จภารกิจภายในปี 2567 นี้

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวอโนทัย ไชยแสนชมภู หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ลาวเฮิร์บ ณ วิสาหกิจชุมชนแม่ลาวเฮิร์บ

มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซียจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวิจัยและ ตลาดด้านอุตสาหกรรมกัญชงกัญชาในประเทศไทย

สุรชัย จันทิมาธร หรือ "น้าหงา คาราวาน" ศิลปินแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพัฒนาสายพันธุ์ กัญชง-กัญชา และแปลงปลูกกัญชง-กัญชา บริษัท ไทย ซีบีจี จำกัด เพื่อพูดคุยแนวทางธุรกิจ กัญชง กัญชา การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model การนำองค์ความรู้แนวทางการปลูกกัญชง กัญชา แบบระบบอินทรีย์ ให้กับชุมชน

CBGA (cannabigerolic) ซึ่งเป็นสารหลักที่ทำให้เกิดสาร CBD (cannabidiol) และสาร THC (tetrahydrocannabinol)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and