Thai CBG has passed GAP certification from the Department of Agriculture.

Last updated: 30 May 2024  |  659 Views  | 

ThaiCBG

 

Thai CBG ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร ชนิดพืช “กัญชา” รหัสรับรอง กษ 03-3502-57-527-000023 จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งการผลิต (ปลูก) และเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชานั้น เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชาได้มาตรฐานทางการแพทย์ โดยไม่มีสารเคมีตกค้างและปนเปื้อนในพื้นที่ปลูก มาตรฐานหลักที่นำมาสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตให้สมุนไพรกัญชา มีคุณภาพและมีความปลอดภัย คือ แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชสมุนไพรกัญชา (Guidelines on good agricultural and collectionpractices : GAP) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับแปลงปลูกเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์นำไปปฏิบัติสำหรับการสร้างความปลอดภัยให้กับวัตถุดิบสมุนไพรและกาแปรรูปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นโดยผ่านกระบวนการตรวจประเมินรับรองให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป

สำหรับบริษัทไทยซีบีจี เรายังคงมุ่งมั่นปลูกกัญชาระบบ Outdoor ให้ได้มาตรฐานสากล และให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และยังเน้นการทำตลาดวัตถุดิบดอกกัญชาแห้งคุณภาพ ที่มีสาร THC ไม่ต่ำกว่า 20%

#TCBG #OAF #กรมวิชาการเกษตร
#ThaiCBG #CBG #ไทยซีบีจี
ThaiCBG
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเทคนิคการปลูกกัญชง Outdoor แบบ "มืออาชีพ"

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and