สนับสนุนเสื้อให้กับเครือข่ายผู้ใช้น้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

Last updated: 27 Feb 2024  |  234 Views  | 

สนับสนุนเสื้อให้กับเครือข่ายผู้ใช้น้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

บริษัท ไทยซีบีจี จำกัด โดย นางรมณีย์ หลิวจันทร์พัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้สนับสนุนเสื้อให้กับเครือข่ายผู้ใช้น้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว โดย นายอนันท์ เตชะ ประธานเครือข่ายฯ เป็นผู้รับมอบ จำนวน 62 ตัว ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบ CSR เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สู่การบริหารงานของกรรมการอย่างเป็นเอกภาพ
 
CSR เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษ ได้แก่คำว่า corporate social responsibility หากแปลแยกแต่ละคำก็จะได้ว่า corporate หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร social หมายถึงสังคม กลุ่มสังคมอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการพัฒนาสังคมไหน responsibility หมายถึงการร่วมรับผิดชอบ ทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อการทำธุรกิจ จนมาถึงการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
CSR ยังรวมไปถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


#TCBG #OAF #กรมชลประทาน #เครือข่ายผู้ใช้น้ำ
#ThaiCBG #CBG #ไทยซีบีจี
ThaiCBG
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเทคนิคการปลูกกัญชง Outdoor แบบ "มืออาชีพ"

 


#TCBG #OAF #กรมวิชาการเกษตร
#ThaiCBG #CBG #ไทยซีบีจี
ThaiCBG
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเทคนิคการปลูกกัญชง Outdoor แบบ "มืออาชีพ"

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and