Cannabis Flower

New

Cannabis Flower 8

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 20% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

Cannabis Flower 2

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 18% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 16,000 บาท.

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿16,000 ฿16,000
 

 

New

Cannabis Flower 7

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 21% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

Cannabis Flower

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 22% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500.00บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

Cannabis Flower 9

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 18% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 16,000 บาท

ขายแล้ว 200 ชิ้น

฿16,000 ฿16,000
 

 

New

Cannabis Flower 11

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 23% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500 บาท

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

Cannabis Flower 12

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 18% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500 บาท.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

Cannabis Flower 13

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 19% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500 บาท.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

Cannabis Flower 5

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 21% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500 บาท.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

Cannabis Flower 3

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 19% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500 บาท.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

Cannabis Flower 10

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 20%  จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500 บาท.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

Cannabis Flower 1

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 17% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 16,000 บาท.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,000 ฿16,000
 

 

New

Cannabis Flower 4

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 20% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500 บาท.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

New

Cannabis Flower 6

ช่อดอกกัญชาแห้งคุณภาพสูงที่มี THC 22% จำหน่าย 1 กิโลกรัม ราคา 19,500 บาท.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้